Vilkår for trafikalt-grunnkurs-sentralen.no

 • Alle priser er ink. mva.
 • Trafiakalt-grunnkurs-sentralen.no tar kun 15 % av totalsummen for alle formidlede trafikale grunnkurs. Dvs. alle trafikale grunnkurs som er formidlet gjennom trafikalt-grunnkurs-sentralen.no eller funksjonalitet tilknyttet tjenesten. Eksempel: Et trafikalt uten mørkedemo. med pris 1.500,- vil faktureres med kr 225,- ink. mva.
 • Ved avtaleinngåelse vil det faktureres oppstartsgebyr på kr 2.500,-. Beløpet dekke kostnader forbundet med oppsett av tjenesten. (Gebyret gjelder med mindre annet er avtalt spesielt.)
 • Prisen pr. påmelding beregnes ut ifra prisen inkludert mørkedemo for kurs som går i perioden 1. nov - 15. mars.
 • Utestående over kr 150,- kan faktureres. Normalt vil et større beløp samles opp før fakturering. Dette vil være avhengig av påmeldingsfrekvensen.
 • Fakturagebyr tilkommer med kr 65,- for alle fakturaer.
 • 100 % fornøyd garanti gjelder kun for oppstartgebyret. Provisjon for formidlede kurs betales i sin helhet.
 • Vi forbeholder oss retten til å endre provisjonssatser. Dette vil vi informere om skriftlig 1 mnd. før justeringen effektueres.
 • Skolen er selv ansvarlig for å rapportere om elever som ikke har møtt. Dette må gjøres skriftlig per e-post innen 5 virkedager etter kursets oppstart. Elever som ikke møter belastes da ikke skolen.
 • Vi forbeholder oss retten til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning med medlemmer som:
  • ikke oppdateres oss med kursinformasjon.
  • har høy frekvens av elever som ikke møter.
  • ikke betaler i tide.
  • endrer kurstilbud som var en forutsetning for å få innvilget medlemskap.
 • Det er 1 mnd. gjensidig oppsigelsestid.
 • Oppstartsgebyr refunderes ikke dersom Nettressurs AS sier opp avtalen.
 • Nettressurs AS har intet ansvar for tjenestens oppetid og kan ikke lastes for direkte eller indirekte tap som følge av at tjenesten ikke er tilgjengelig.
 • Nettressurs AS står fritt til å innvilge søknader, men skal til en hver tid ta hensyn til eksisterende avtaler og hvorvidt flere avtales bør inngås i samme område.

 

Trafikalt-grunnkurs-sentralen.no eies og drives av Nettressurs AS org.nr. 989807706.