Generellt om trafikalt grunnkurs

Innholdsfortegnelse for denne siden:

Trafikalt grunnkurs (TGK) er obligatorisk teorikurs for alle som skal ta førerkort for første gang og gjelder for alle lette klasser som for eksempel moped, personbil og traktor. Trafikalt grunnkurs er totalt 17 timer fordelt på 7 temaer.
Trafikalt grunnkurs må gjennomføres før man kan øvelseskjøre privat samt ved trafikkskoler. Trafikalt grunnkurs kan gjennomføres fra fylte 15 år. Øvelseskjøring for personbil gjelder for alle med gjennomført trafikalt grunnkurs samt fra fylte 16 år.
Unntak: Alle som har førerrett i annen klasse som feks. moped og traktor trenger ikke trafikalt grunnkurs for å starte øvelseskjøring. Nytt fra 1.7.2009: Personer og 25 år slipper trafikalt grunnkurs (med unntak av førstehjelp og mørkedemo.) Husk at du normalt likevel må ta førstehjelpskurs og mørkedemonstrasjon. Førstehjelp må da vær gjennomført før oppkjøring. Kontakt en trafikkskole for påmelding.Har du fylt 15 år og ikke gjennomført trafikalt grunnkurs eller har førerrett i annen klasse kan du melde deg på trafikalt grunnkurs nå.
Bevis og legitimasjon: Bevis for rett til å øvelseskjøring (TGK bevis, mopedlapp etc.) må medbringes sammen med gyldig legitimasjon. Dette gjelder både ved privat øvelseskjøring samt kjøring ved trafikkskole. Dersom bevis og legitimasjon ikke medbringes kan du bli ilagt gebyr dersom det blir kontroll.
Fravær: Trafikalt grunnkurs avsluttes ikke med noen form for prøve. Eneste kravet er at eleven har 100 % oppmøte. Ved fravær må tapt undervisning gjennomføres før kurset blir godkjent. Trafikkskolene har ulik praksis i forhold til gjennomføring av tapt undervisning. Ta derfor kontakt med din trafikkskole ved fravær. Fravær bør unngås.
Bakgrunn for trafikalt grunnkurs: Elevene skal få grunnleggende forståelse av det å ferdes i trafikk før de begynner å øvingskjøre, slik at de har et riktigere perspektiv på det å kjøre og har et grunnlag som letter innlæringen senere. Kurset legger vekt på risikoforståelse, samspill og sikkert ferdsel i trafikken.
Innhold trafikalt grunnkurs: Trafikalt grunnkurs inneholder som nevnt 7 temaer fordelt på 17 timer. Innhold er som følger:

Tema 1 Trafikkopplæringen
Tema 2 Grunnleggende forståelse
Tema 3 Mennesket i trafikken
Tema 4 Øvingskjøring og kjøreerfaring
Tema 5 Førstehjelp
Tema 6 Tiltak ved ulykke
Tema 7 Mørkedemonstrasjon

Spesielt om mørkedemonstrasjon: Mørkedemonstrasjon er i utgangspunktet en del av trafikalt grunnkurs og utgjør 4 timer. Mørkedemonstrasjon har erstattet det som tidligere var mørkekjøring. Mørkedemonstrasjon er en ren teoretisk øvelse. Mørkedemonstrasjon er obligatorisk for alle. Likevel er det slik at trafikalt grunnkurs gjennomført i perioden 16. mars til 30. oktober (sommertid) ansees som gjennomført etter tema 1-6. Dette på grunn av lysforholdene. De som tar grunnkurset på sommertid må ta mørkedemo senere i opplæringen.
For de som avlegger førerprøve i perioden. 1. november - 15. mars må mørkedemonstrasjon være fullført FØR førerprøven. Kjører man opp i perioden 16. mars - 30. oktober er det krav om å gjennomføre mørkedemonstrasjon innen 1 mars året etter man han bestått førerprøve.